Het herroepingsrecht (klik hier voor de PDF versie)

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. Heeft u diensten van ons gebruikt, kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in n bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, inclusief een mededeling, zoals het ingevulde modelformulier dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht, naar:

Dragon Computers
Akerstraat 50
NL - 6411HB Heerlen

Tel: +31 45 8507600
Mail: mail@dragoncomputers.eu
BTW: NL221447489B01
KVK: 14088043

 

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

 

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal 30 zullen bedragen.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  1. Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals Computer & Software

  2. CD's, DVD's, Blu-Ray discs of software waarvan de verzegeling verbroken is.

  3. Zakelijke klanten.

------------------------------------------------------------------------------------------

Formulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u binnen de zichttermijn de overeenkomst wilt ontbinden)

  

Aan:
Dragon Computers
Akerstraat 50
NL - 6411HB Heerlen

Tel: +31 45 8507600
Mail: mail@dragoncomputers.eu
BTW: NL221447489B01
KVK: 14088043

 

 Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/de levering van de volgende dienst herroep/herroepen(*) 

 

Besteld op(*) / Ontvangen op(*)

 

Naam/Namen consument(en): 

 

Adres consument(en): 

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

 

Datum:

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

heading_title

FOLDER

RTX 4060 Ti 16GB DEALS!

heading_title

text_description

text_order

* entry_firstname


* entry_lastname


* entry_email


* entry_telephone


* entry_order_id


entry_date_ordered

text_product

* entry_product

* entry_model

entry_quantity
* entry_reason
entry_opened


entry_fault_detail
entry_captcha

text_agree

Gratis verzending va. €300

met track & trace en verzekerd!

14 dagen bedenktijd!

Niet goed? Geld terug!

Nvidia partner

geniet van alle Nvidia voordelen

Wij houden van computers!

Dragon Computers bestaat sinds 2005