Dragon Computer Kerkrade is aangesloten bij ICTWaarborg

De zekerheden die ICTWaarborg consumenten biedt, gaan verder dan alleen het materiële vlak. Ook op het gebied van kwaliteit moeten wij voldoen aan een aantal normen die voor ons peilers zijn waarop de dienstverlening naar de consument toe is gebaseerd.


Dragon Computer Kerkrade op ICTWaarborg

De naam ICTWaarborg staat niet voor niets. Wij bieden consumenten in aanvulling op de service van aangesloten winkels de volgende zekerheden die zij vaak niet zelf kunnen bieden.

  1. Consumentvriendelijke algemene voorwaarden
  2. Bemiddeling bij problemen
  3. Onafhankelijke geschillencommissie
  4. Nakomingsgarantie
  5. Waarborg nakoming garantieverplichtingen
  6. Waarborg nakoming afspraken bij faillissement
  7. Overname van aansprakelijkheid

Kwaliteitsnormen

De zekerheden die ICTWaarborg consumenten biedt gaan verder dan alleen het materiële vlak. Ook op het gebied van kwaliteit moeten deelnemers voldoen aan een aantal normen die voor ons peilers zijn waar de dienstverlening naar de consument toe op is gebaseerd.

Bemiddeling (met consumenten)

Ook al doet u nog zo uw best, het kan gebeuren dat een klant niet tevreden is en komt u er samen vervolgens niet uit komt. Gevolg kan zijn dat de klant op verjaardagen zijn ervaring rondvertelt, uw naam te grabbel gooit op verschillende fora op het internet of zijn rechtsbijstand inschakelt.

In zulke gevallen is het moeilijk om u te verdedigen, met als gevolg dat – wie er ook gelijk heeft – u schade lijdt. Wanneer u laat zien dat u aangesloten bent bij ICTWaarborg stelt u uw klant in de gelegenheid om eerst bij ICTWaarborg aan de bel te trekken. ICTWaarborg biedt de consumenten die klant zijn van onze deelnemers namelijk gratis bemiddeling.

De registratie van het geschil gebeurt eenvoudig via de klantenwebsite van ICTWaarborg. Wij beoordelen vervolgens of het bemiddelingsverzoek in aanmerking komt voor behandeling. Als deelnemer wordt u ook op de hoogte gesteld van geregistreerde bemiddelingsverzoeken. In veel gevallen kunnen problemen hierdoor alsnog rechtstreeks tussen deelnemer en klant worden opgelost.

powered bij Dragon Computer Kerkrade © 2005 - 2017